Lidé

Ředitel školy

Zástupkyně ředitele ZŠ

Zástupkyně ředitele MŠ

Učitelé LN (1. stupeň)

Učitelé Pernerova

Učitelé LN (2. stupeň)

Učitelé v přípravné třídě

Speciální pedagogové LN

Speciální pedagogové Pernerova

Školní psycholožky

Sociální pedagog

Asistenti pedagoga LN

Asistenti pedagoga Pernerova

Vedoucí vychovatelka ŠD

ŠD Lyčkovo nám.

ŠD Pernerova

Koordinátorka zahrady Pernerova

Vedoucí školního klubu

Vychovatelé školního klubu

Vedoucí Mediálního klubu

Hospodářky

Školníci

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.