Takové malé školní volby. Jak se volili mluvčí tříd a zástupci do dětské rady

Takové malé školní volby. Jak se volili mluvčí tříd a zástupci do dětské rady

Je tu doba, kdy v celé zemi probíhají krajské a senátní volby (v Praze pouze ty senátní a jen v některých obvodech, proto ve škole volební místnosti letos nejsou). Na Lyčkárně sice neproběhly tyto velké volby, každá třída si ale vybírala své zástupce či zástupkyně do Dětské rady a nově také své mluvčí.

Dětská rada je nová skupina žáků, která nahradila školní parlament. Členové a členky se budou pravidelně potkávat a jejich úkolem bude řešit různá témata spojená se školou či přímo jejich třídou. Děti mohou přijít s čímkoli, samy si pak vyzkouší "projekt" zrealizovat - třeba mohou zařídit výzdobu učeben, podílet se na různých akcích a podobně.

Mluvčí tříd jsou také nominováni za každou třídu. Jejich úkolem bude informovat členy Mediálního klubu o tom, co třída podniká, jakých akcí se účastní, co by ostatní mohlo zajímat. Budou vlastně spojkou mezi jednotlivými kolektivy a Mediálním klubem. Jejich setkání budou také pravidelná a zapojit mohou i své spolužáky.

A protože jsou nově zvolení tiskoví mluvčí tříd šikovní a aktivní, sešly se nám reporty už ze samotných voleb. Jak to vlastně celé probíhalo? Nebylo to tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát...

“Nejdříve jsme si celá třída povídali o tom, že každý člověk má v sobě nějakou jedinečnou věc (talent), a že ji může nějak uplatnit. Poté jsme mluvili o jednotlivých funkcích v dětském parlamentu. Přemýšleli jsme, co by měl umět mluvčí a jeho zástupci. Na závěr jsme uspořádali tajné a svobodné volby. Každý žák naší třídy dostal lísteček, na který napsal jméno svého "favorita". Poté jsme zapsali, koho žáci volili nejčastěji. Vše se rozhodlo bez komplikací. Doufáme, že budeme dobrými zástupci a celé třídě budeme vyhovovat a plnit naše poslání,” píše mluvčí 4.C Jakub Žák.

Každá třída pojala volby svým specifickým způsobem, tématem talentu se však zabývaly více či méně všechny třídy.  

Volby do dětské rady probíhaly tak, že jsme na listy od paní učitelky napsali každý své talenty a tři děti, které bychom chtěli volit. Ještě než jsme ale začali volit, vysvětlili jsme si, jaké talenty můžeme mít, že talentem je i schopnost naslouchat druhým a vcítit se do jejich pocitů. Tomu se říká empatie. Někomu zase jde dobře sport nebo umí dobře pečovat o zvířata. Na druhých oceňujeme třeba pomoc ve chvíli, kdy to potřebujeme. Pak se sečetly hlasy pro jednotlivé děti a tři z nás s nejvyšším počtem hlasů byli zvoleni. Byli to Míša, Ben a Vali. Zjistili jsme, že Míša má třeba organizační talent, Ben zase umí mluvit, protože se hodně zajímá o věci a hodně čte a Vali je dobrá kamarádka,popisuje mluvčí Benjamin Bock ze 4.A.

Volba začala tak, že jsme nominovali kandidáty na tyto talenty: organizační, strategický, nápaditost, pozitivní myšlení, komunikace,” popisuje nově zvolená mluvčí 5.C Anežka Dvořáková.

Každý tým ve třídě vybral ke každému talentu tři nejvhodnější uchazeče. Potom paní učitelka vybrala odpovědi. Někdo z nominace odstoupil, a pak jsme s dětmi vybraly několik kandidátů ke každému talentu. Každý žák měl dva hlasy. Hlasy byly po volbě u každého talentu sečteny, a podle toho se vybralo osm nejúspěšnějších. Paní učitelka nám dala každému půl minuty na to, abychom hovořili na paní učitelkou zadané téma, a u toho si měly děti všímat,  jak se u přednesu chováme, tváříme, co děláme s rukama a jestli neděláme při přednesu dlouhé odmlky. Po přednesu spolužáci vybrali ty z nás, kteří postoupí do dalšího

kola a komu se přednes povedl. To byl konec pátečního prvního kola. V pondělí následovalo druhé a třetí kolo. Druhé kolo bylo o tom, přednášet o tématu, o kterém moc nevíme, a téma moc neznáme. U toho se ukázalo, kdo dokáže být důvtipný a duchapřítomný. Děti po druhém kole vybraly podle nich tři nejlepší kandidáty. Třetí kolo bylo takové, že děti v týmech dostaly papíry a na ně napsaly dvě otázky pro tři vybrané. Na některé otázky bylo těžké odpovědět a museli jsme opravdu improvizovat. My jsme odpovědi psali také na papír, aby ostatní nevěděli, ke kterému z nás odpovědi patří. Paní učitelka naše odpovědi očíslovala. Ostatní pak hlasovali, které odpovědi se jim nejvíce líbily. Vyhrálo moje číslo 2! Měla jsem velkou radost, protože role tiskové mluvčí mě velmi zaujala,” vypráví nadšeně Anežka.

Zprávu o volbách v 6.A nám poslal nový mluvčí této třídy Eduard Kaderka

Třídní volby v 6.A se konaly 15. 9. 2020 v učebně českého jazyka. Každý žák dostal papír a na něj napsal, koho volí jako předsedu a koho jako mluvčího. Ve třídě máme 20 žáků, z toho jeden se hlasování nezučastnil, protože byl nepřítomen. Hlasování o předsedovi dopadlo jednoznačně: s šesti hlasy vyhrál Eduard Kaderka, za ním se o druhé místo dělili se třemi hlasy Adam Hykel a Andreas Ton. Podobně dopadlo i hlasování o mluvčím. Mluvčím třídy byl zvolen také Eduard Kaderka (získal 5 hlasů). Vítěz obou voleb si musel vybrat, jestli chce být předsedou nebo mluvčím. Vybral si, že chce být mluvčím, protože se zajímá o žurnalistiku a chtěl by si práci mluvčího vyzkoušet. Druhé kolo voleb na předsedu třídy vyhrál Adam Hykel s jedenácti hlasy před Andreasem Tonem se šesti hlasy. Dva žáci se zdrželi hlasování. Adam Hykel nakonec odmítl post předsedy třídy, proto se předsedou třídy stal Andreas Ton.

V 5.B si žáci zvolili svých zástupců hned několik. Předsedkyní třídy se stala Anežka Toulcová, pomáhat jí budou dvě místopředsedkyně - Ester Plíhalová a Gabriela Hanáčková. Mluvčím třídy se stal Šimon Burget a tato třída si také zvolila korektora mluvčího - tím se stal Tobiáš Petro. Report nám zaslala čerstvá místopředsedkyně 5.B, Ester Plíhalová.

Zprávy máme také z 5.D od jejich třídního mluvčího, kterým se stal Matyáš Jurčík. Více už jeho slovy: 

Tajným hlasováním se ve třídě 5.D rozhodovalo, kdo bude zastupovat naši třídu během setkávání dětské rady naší školy. Zástupcem 5.D byla zvolena Julia Simone Payeur. Druhým v pořadí se stal Oliver Píša a je tak zástupcem zástupce. Julie se bude měsíčně setkávat s dalšími zástupci školní rady. Zde se pravidelně projednávají návrhy možných zlepšení ve škole. Když Julie nebude moci, zastoupí ji právě Oliver. Mluvčím třídy se v dalším hlasování stal Matyáš Jurčík. Jeho rolí bude dokumentovat zážitky třídy 5.D. Pomáhat mu s tím budou všichni spolužáci. K dispozici stačí mít vždy při ruce poznámkový blok a foťák,” shrnuje Matyáš svoje úkoly i úkoly jeho spolužáků.

Volilo se samozřejmě ve všech třídách a my vám jednotlivé mluvčí postupně představíme. Respektive se vám představí sami - těšit se totiž můžete na spoustu novinek z jednotlivých tříd, které vám díky spolupráci s mluvčími přineseme.

A těšit se můžete také na zprávy z Dětské rady - první schůzka se koná právě dnes, 5. října.

Autor/ka
Matouš Ettler
Publikováno
12.10.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.