Projektovým týdnem k sebepoznání

Projektovým týdnem k sebepoznání

Od pondělí 6. března do pátku 10. března probíhal ve škole na prvním i druhém stupni (od 4. ročníku výš) projektový týden. Žáci a žákyně se rozdělili do skupin. Každá skupinka však měla jiné téma.

Projektový týden sloužil mimo jiné k tomu, aby žáci a žákyně zjistili, jakým způsobem a pomocí jakých strategií jsou schopni se něco efektivně a dobře naučit. A zda jim to jde lépe pomocí sluchu, zraku či hmatu, ať už díky různým kartičkam nebo třeba orientačnímu běhu.

Na projektu se podílelo více učitelů. V případě 5. a 6. tříd zejména jazykáři prvního a druhého stupně. Každý vyučující si aktivitu vybíral sám, dle svého výběru. V 7. až 9. ročníku probíhal projekt na dvě části, měl část přírodovědnou a humanitní. Projektový týden probíhal po celé škole. Některé třídy se ale spojily a sdílely tak program mezi sebou.

Obdobný projekt probíhal již na podzim, teď proběhla jeho druhá část. U starších žáků byl o celý projekt o něco menší zájem. Některé děti bloková projektová výuka bavila více, některé méně. Za mě, žákyni 6. třídy, byl projekt propracovaný a úspěšný.

Poslechněte si anketu, kterou natočila Anežka Dvořáková se žáky hlavně 7. ročníku:

Článek: Michaela Kroková / Foto: Michaela Smolařová

 

Autor/ka
Michaela Kroková a redakce
Publikováno
24.3.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.