Objevitelé z 1. A se pasovali na čtenáře

Objevitelé z 1. A se pasovali na čtenáře

Poslední pondělí tohoto školního roku jsme navštívili školní knihovnu, kde se odehrála významná událost pro naše prvňáčky. Společně s paní učitelkou Katkou Bártovou a dětmi z 9. C jsme pasovali Objevitele na čtenáře.

Čtenářský glejt nezískaly děti jen tak. Musely před staršími dětmi ukázat, jak umí číst. Každý Objevitel si našel v knihovně svou knihu a z té pak přečetl staršímu spolužákovi nebo spolužačce odstavec. Společně se pak o přečtené části pobavili a byl čas i na letmé seznámení.

V další části hodiny, kde se vyměnila druhá polovina deváťáků, si děti připomněly, jak se v knihovně správně chovat, jak se knížky půjčují a jak se stát čtenářem školní knihovny. S vyplněním přihlášky Objevitelům pomohli starší kamarádi. 

Slib čtenáře, který pak Objevitelé podepisovali, přečetl deváťák Kryšpín. Po podepsání slibu předali deváťáci dětem čtenářské ocenění.

Zbyl čas na ukázku, jak se v knihovně půjčují knížky a na malou hru.

Za Objevitele děkujeme paní učitelce Katce Bártové a dětem z 9. C za krásné pondělní dopoledne v knihovně. Lucka Klimešová a Alice Pavelcová

 

Jan Amos Komenský řekl o knihách:

 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Štítky
Lyčkopis
Autor/ka
Lucie Klimešová, Alice Pavelcová
Publikováno
1.7.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.