Jaké to je učit tělocvik online?

Jaké to je učit tělocvik online?

Rozhovor s Vítkem Rybou

Je to skvělé! :-)

Je to něco nového. Jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. Setkal jsem se s tím poprvé. Má to spoustu kladů i záporů. Považuji to jako skvělou zkušenost.

Je to těžší než učit normální tělocvik?
No, je to jiný! Člověk kouká do počítače, občas vypadne signál, takže nevíte, jestli ho na druhé straně lidi slyší, vidí. Navíc mají všichni vypnuté mikrofony, takže neslyším žádnou odpověď. V tomhle směru je to nepříjemné. Na druhou stranu se mi na tom líbí, že možná ty vypnuté mikrofony jsou dobré v tom, že neruší děti, které normálně ruší ty děti, které cvičit chtějí.

Jak ses na online hodiny připravoval?
Prohlížel jsem různé materiály, zapisoval jsem si, co budeme cvičit. Dělal jsem si různé seznamy cviků. Přemýšlel jsem, aby to rozvíjelo celkově tělo, aby to protahovalo. Pak jsme přistoupili k posilování konkrétních partií. Tak se to různě vyvíjelo během toho cvičení a v průběhu měsíce.

Jaké z toho máš na konci distanční výuky pocity? Bavilo tě to, i přes to, že to bylo online?
Bavilo! Ve chvíli, kdy to mám srovnat s tím, že buď nic, anebo tohle, tak to bylo super. Kdybych si samozřejmě mohl vybrat, jestli online nebo normálně, tak by byla mnohem atraktivnější normální verze tělocviku. Ale na tu „bídu“, co teď byla, tak to byla skvělá možnost a bavilo mě to víc, než jiné způsoby učení tělocviku, co jinde vím, že probíhají.

Štítky
Rozhovor
Autor/ka
Barbora Klimešová
Publikováno
3.12.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.