Dětská rada se sešla online. Má nový název

Dne 13.11.2020 se konalo on-line setkání dětské rady. Setkání probíhalo ve třech skupinkách po třinácti dětech. Hlavním tématem setkání bylo vybrání nového jména dětské rady a jeho odhlasování. 

Jednotliví mluvčí ze tří skupin přednesli nové návrhy názvů na hlavním Meetu v 10:30. Hlasování proběhlo dvoukolově. Návrhů se sešlo hned několik, nejvíce hlasů získal název Školní rada.

Dalším tématem, které vzniklo na setkání Školní rady, bylo uspořádání třídnické hodiny. Zde se budou probírat veškeré výhody, nevýhody a problémy, které přinesla distanční výuka. Žáci odpoví na jednotlivé předvybrané otázky a dva žáci z jednotlivých tříd budou zapíší jeden negativní a druhý pozitivní odpovědi. Cílem je se inspirovat a zlepšit do budoucna distanční výuku. 

Štítky
Školní rada
Autor/ka
Anežka Dvořáková
Publikováno
30.11.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.