Obnovení provozu MŠ od 25.5.2020!

MČ Praha 8 zrušila zákaz osobní přítomnosti dětí v MŠ a rozhodla o obnovení provozu MŠ k 25.5.2020. Zřizovatel MŠ žádá rodiče, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svého dítěte do MŠ. Péče o děti v MŠ do konce června 2020 je zamýšlena jako primární pomoc rodinám, které nezbytně potřebují dohled nad svým dítětem z důvodu návratu k pracovním povinnostem. Obnovení provozu MŠ neznamená obnovení povinného předškolního vzdělávání. Rodiče mají nadále nárok na ošetřovné, pokud se rozhodnou pečovat o své děti doma!

Celé znění dokumentu naleznete v příloze.

Autor/ka
Jan Korda
Poslední editace
5.5.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.