Výuka náboženství na ZŠ Lyčkovo náměstí ve školním roce 2021/22

Výuka náboženství na ZŠ Lyčkovo nám. probíhá formou nepovinného předmětu. Cílem výuky je seznámit žáky prvního stupně se základy křesťanství. Výuka je koncipována v souladu s učením římskokatolické církve, je však otevřena i dětem z jiných křesťanských církví (respektuje jejich příslušnost) a také těm, kteří se k žádné církvi ani náboženství nehlásí.

Výuku pro první třídy, druhé a třetí třídy povede Ing. Mgr. Eva Liškutinová (liskutinova@gmail.com).

Výuka bude probíhat ve škole v Pernerově ulici v úterý 7:45 – 8:30 a ve škole na Lyčkově náměstí ve středu 15:00-15:45. V případě nevyhovujícího termínu napište e-mail, pokusíme se najít řešení.

První hodina se uskuteční 5. 10. a 6. 10.

Zájemci mohou přihlášku zaslat mailem, nebo vyplněnou odevzdat třídnímu učiteli, prosíme nejpozději do 30. září 2021.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
20.9.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.