Volby zástupce zákonných zástupců dětí do Školské rady

Volby zástupce zákonných zástupců dětí do Školské rady se uskuteční v týdnu od 18.10 do 22.10. Děkuji oběma přihlášeným maminkám paní Barboře Vobořilové a paní Vladimíře Chaloupkové za ochotu do této pozice kandidovat. Jejich zdůvodnění kandidovat naleznete v příloze a snad pomůže k vašemu rozhodování. Volební urny jsou umístěny na recepci v obou budovách ZŠ (Pernerova a Lyčkovo nám.). Za každé dítě vzdělávající v ZŠ můžete odevzdat jeden hlasovací lístek. V příloze nalezenete volební řád, ze kterého vyplývá, že platné volby jsou při účasti minimálně jedné pětiny voličů. Proto děkuji předem za aktivní účast ve volbách, aby se úspěšně podařilo člena Školské rady za zákonné zástupce zvolit. Mgr. Jan Korda, ředitel školy

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
21.9.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.