Školní pěvecký sbor Piánko začíná a těší se na nové zpěváčky

Školní pěvecký sbor Piánko začíná a těší se na nové zpěváčky

Zkoušíme v hudebně školy:

v pondělí 13.45 – 14.45

nebo ve čtvrtek 13.45 – 14.45

starší děti ve čtvrtek 14.30 – 15:30

(zajištěn odvod dětí z družiny ZŠ Lyčkovo náměstí i ZŠ Pernerova)

První setkání ve čtvrtek 16. 9. 2021 a v pondělí 20. 9. 2021

Přihlásit se můžete na www.oddechovycas.cz

Kontakt: Marcela Bílá, tel: 607034943, email: marcela.bila@smysluplnaskola.cz

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
1.9.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.