Artefiletický a arteterapeutický kroužek

Co je arte?
Jedná se o postup, kdy se využívá výtvarného umění - výtvarného projevu člověka - jako hlavního prostředku k jeho poznání. Není zde kladen důraz na hotový produkt (esteticky uspokojivý výsledek) výtvarné tvorby, ale jde především o to, co se děje při samotné činnosti. Přispívá k sebepoznání a poznávání druhých, rozvíjí sebevědomí a osobnost člověka, uvolňuje napětí, zkvalitňuje komunikaci (jasné vyjadřování svých myšlenek, názorů a pocitů) a empatii (vyšší míra citlivosti ke sdělení druhého). Může působit jako prevence vzniku nežádoucího chování apod.

Pro žáky a žákyně 6. – 9. tříd, primárně ZŠ Lyčkovo náměstí. Středa od 14:30 do 16:00, každých 14 dní, první setkání 12. 10. 2022, poslední setkání v lednu. Příští pololetí dle zájmu můžeme pokračovat/zahájit novou skupinu.

Více informací naleznete v letáku a spolu s přihláškou v příloze.

Autor/ka
Šárka Machová
Publikováno
12.9.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.