Základní škola

Kritéria přijímání dětí do ZŠ 

Děti s místem trvalého pobytu v Městské části Praha 8

1. v příslušném školském obvodu základní školy – spádová oblast,

2. z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy a mateřské školy, Praha 8 Lyčkovo náměstí 6,

3. z jiného školského obvodu, které v době zápisu navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6,

4. z jiného školského obvodu.

Děti s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8

5. jejichž sourozenec je již žákem této základní školy, dítě navštěvuje mateřskou školu či přípravný ročník, které jsou součástí této základní školy,

6. s místem trvalého pobytu mimo Městskou část Praha 8.

Seznam spádových ulic (školský obvod)

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.