Týdenní plán 9. 9. - 13. 9.

Český jazyk:

• opakování učiva z nižších ročníků, slovní druhy,  synonyma, antonyma, slova mnohoznačná, stavba věty

 

Matematika:

• opakování učiva z nižších ročníků - zaokrouhlování, práce s číselnou osou, lichá - sudá čísla, sčítání, odčítání přirozených čísel

 

Přírodní vědy:

• dopravní výchova - procvičování (příprava na praktickou část dopravní výchovy)

 

Společenské vědy

• Čas - kalendář, časová osa, století, tisíciletí

 

Autor/ka
Jana Křehlová
Publikováno
25.8.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.