Výstupní prezentace: dětmi vybrané byliny a vybraní živočichové

Během hodiny přírodních věd si děti (nejprve samy, pak ve dvojicích, následně ve čtveřicích, poté v osmičlených skupinách a v závěru celá třída) vybraly 10 zástupců volně žijících živočichů na území Prahy a 10 volně rostoucích bylin na území Prahy. Z této skupiny si vyberou 1 živočicha a 1 bylinu a nachystají si o nich prezentaci. Kritéria prezentace si určíme, až když budou mít všichni vybráno.

Autor/ka
Lucie Klimešová
Publikováno
10.9.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.