Objevitelská vánoční hra

Objevitelská vánoční hra

V posledním týdnu před koncem kalendářního roku se většinou ve třídách konají besídky, přespávání, nadělování a další předvánoční aktivity. V naší třídě jsme ve čtvrtek 21. 12.  kromě nadílky, ochutnávání cukroví, zdobení perníčků a otvírání posledních okýnek třídního adventního kalendáře měli nachystanou vánoční hru.

Děti chodily po škole podle plánku školy a hledaly jednotlivá stanoviště. Na stanovištích si četly příběh o narození Ježíška a putování Tří králů do Betléma. Odpovědi zaznamenávaly do karty. Na posledním stanovišti je čekal tatínek Mikuláše Oriabince Milan, který jednotlivým skupinkám zkontroloval správné vyluštění, předal poklad a na krk zavěsil medaile. 

Velké poděkování patří

* Vítku Rybovi, že pro nás vytvořil plánek školy, zaznamenal na něj jednotlivá stanoviště a rozmístil kartičky s příběhem

* Milanu Oriabincovi, že si našel čas a pomohl nám s průběhem hry a odměňováním dětí

* Míše Smolařové, že nafotila vše, co se dalo

* Objevitelům z 2. A, že to všechno báječně zvládli

 

Komentáře dětí:

Líbilo se mi, že jsem byla ve sklepě. Anička

Když jsme podle plánku šli do sklepa, byla tam tma a úkol jsme četli za šera. To bylo tajemné. 

Violka a Stefi

Líbilo se mi, že jsme při hledání úkolů běhali nahoru a dolu po celé škole. Matěj

Měla jsem radost, že jsem vyluštila tajenku. Giorginka

Ve sklepě byla taková zelená světýlka, co vypadala jako oči, to bylo bezva. Tobík

Dobře se mi pracovalo, protože jsme byli v menších skupinkách a spolupracovali jsme. Natálka

Určili jsme si ve skupince vedoucího, co to organizoval a ukazoval nám podle plánku, kam máme jít. Anetka

Četli jsme si příběh o narození Ježíška a tím jsme plnily i úkoly a taky jsme se naučili podle plánku orientovat se po škole. Maruška

Po škole jsme mohli chodit ve skupince úplně sami. Martin

Hezké bylo, že nám na konci dával medaile a odměnu tatínek Mikyho. Stefi

Štítky
Lyčkopis
Autor/ka
Lucie Klimešová
Publikováno
22.1.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.