Úřední deska

Provoz školní družiny 30. června

Školné pro školní družinu a školní klub na školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,…

Školné v MŠ pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí č. 6 stanovuje stanovuje úplatu za poskytování vzdělávání a školských služeb podle ust. § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,…

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

V příloze naleznete výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Hledáme nové kolegy

Provoz školy od pondělí 17. 5. 2021

Provoz školy od pondělí 17. 5. 2021

Od pondělí 17. května 2021 se přítomnost žáků ve škole vrací do normálních kolejí, tedy všichni se učí prezenčně. A to jak na prvním, tak na druhém stupni. 

Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

V příloze naleznete výsledky zápisu do 1. tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022. Těšíme se na spolupráci s přijatými dětmi a omlouváme se dětem, které jsme rozesmutnili. 

Organizace provozu školy od pondělí 3. 5. 2021

Organizace provozu školy od pondělí 3. 5. 2021

Testování před přijímacími zkouškami

Mimořádným opatřením (viz příloha) MZ rozhodlo, že příjímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia se smí účastnit jen uchazeč, které nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou…

Organizace provozu školy od pondělí 12. 4. 2021

Organizace provozu školy od pondělí 12. 4. 2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.