Výsledky voleb zástupce zákonných zástupců dětí do Školské rady

Za člena školské rady za zákonné zástupce dětí byla zvolena Mgr. Barbora Vobořilová.

Výsledky voleb:

Pro kandidátku Vladimíru Chaloupkovou bylo odevzdáno 27 platných hlasů.

Pro kandidátku Mgr. Barboru Vobořilovou bylo odevzdáno 149 platných hlasů.

Neplatných hlasů bylo odevzdáno 2.

Volební účast: 178 voličů

Počet platných hlasů: 176

Celkový počet voličů: 765

Volební účast: 23%

Děkujeme všem rodičům za účast ve volbách.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
8.11.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.