Provoz školy od pondělí 17. 5. 2021

Provoz školy od pondělí 17. 5. 2021

Od pondělí 17. května 2021 se přítomnost žáků ve škole vrací do normálních kolejí, tedy všichni se učí prezenčně. A to jak na prvním, tak na druhém stupni. 

Výuka se řídí platným rozvrhem se všemi hodinami. Ruší se povinnost homogenity tříd, stejně jako homogenních oddělení a skupin ve školní družině, resp. školním klubu.

Testování je u všech dětí i zaměstnanců 1x týdně vždy v pondělí.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Pokud nebude dítě přítomno v pondělí na testování, musí se nechat otestovat ihned po příchodu do školy u Marie Hronkové v dolní sborovně.

Testování se neprovádí u osob:

  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu  uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Netestují se děti v MŠ.

- Více informací k testování testovani.edu.cz.

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci do základních škol.

Ve vnitřních prostorách školy nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

Venku není povinné nosit ochranu nosu a úst při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob.

 

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
12.5.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.