Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Žáci mají obědy přihlášené od 1.9.2022, podklady pro platbu dostanou žáci ve třídě. Popřípadě na vyžádání v kanceláři ŠJ Petra Strozziho (e-mailem, telefonem)

Kdo nemá o obědy zájem, prosím odhlaste si je e-mailem:
jidelna@zs-strozziho.cz

Ve čtvrtek 1.9.2022 – výdej obědů 10.00 – 12.00 hod.

Od pátku 2.9.2022 - výdej obědů pro žáky ZŠ Lyčkovo nám. od 13.00 – 14.00 hod.

Čipy se prodávají v kanceláři ŠJ Petra Strozziho. Cena čipu je 100,-Kč

Přihlášku vyplní jen noví strávníci, je platná po celou docházku do ŠJ. Vyplněné přihlášky prosím vraťte do kanceláře ŠJ.

Ceny stravného, platné od 1.9.2022 v ŠJ Petra Strozziho:

Kategorie:

Cena od 1.9.2022

Strávníci 11-15 let

38,- Kč / den
trvalý příkaz na 836,- Kč

Strávníci nad 15 let

39,- Kč / den
trvalý příkaz na 858,- Kč

 

Řád školní jídelny v příloze.

 

Kateřina Hammerbauerová, hospodářka školní jídelny při ZŠ a MŠ Petra Strozziho

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
29.8.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.