Informace ze ŠJ Petra Strozziho

Přeplatky za obědy

Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2022 (přeplatek mínus záloha na září 2022 = vratka).

Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého přeplatku z tohoto školního roku, musí nahlásit jméno strávníka a č.účtu (nejlépe e-mailem: jídelna@zs-strozziho.cz) a přeplatek mu bude zaslán do 31.7.2022 na účet.

Z důvodu navýšení cen za potraviny jsme nuceni zdražit obědy. Změna ceny oběda od 1.9.2022

Kategorie:

Cena oběda nyní

Cena oběda od 1.9.2022

Strávníci 7-10 let

29,- Kč

36,- Kč

Strávníci 11-15 let

31,- Kč

38,- Kč

Strávníci 15 a více let

32,- Kč

39,- Kč

Cizí strávníci

80,- Kč

106,- Kč

 

Ve čtvrtek 30.6.2022

bude výdej obědů od 10.00 do 12.30 hodin!!

 

Krásné prožití letních prázdnin přejí zaměstnanci školní jídelny ZŠ Petra Strozziho.

 

Náhledové foto: Wikimedia Commons

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
20.6.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.