Důležité informace ze ŠJ Petra Strozziho ke konci školního roku

Informace pro strávníky ŠJ Petra Strozziho od vedoucí školní jídelny Kateřiny Hammerbauerové.

Přeplatky za obědy!

Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2024 /přeplatek mínus záloha na září 2024 = vratka/.

Kdo zde končí školní docházku nebo má zájem o vrácení celého přeplatku z tohoto školního roku, musí nahlásit jméno strávníka a č.účtu /nejlépe e-mailem: jídelna@zs-strozziho.cz / a přeplatek mu bude zaslán do 31.7.2024 na účet.

 

Z důvodu navýšení cen za potraviny jsme nuceni zdražit obědy. Změna ceny oběda od 1.9.2024

Kategorie:

Cena oběda nyní

Cena oběda od 1.9.2024

Strávníci 7-10 let

36,- Kč

38,- Kč

Strávníci 11-15 let

38,- Kč

40,- Kč

Strávníci 15 a více let

39,- Kč

41,- Kč

Cizí strávníci

106,- Kč

110,- Kč

 

V pátek 28. 6. 2024 bude výdej obědů od 10.00 do 12.30 hodin!

 

Krásné prožití letních prázdnin přejí zaměstnanci ŠJ Petra Strozziho.

 

Autor/ka
Kateřina Hammerbauerová
Publikováno
20.6.2024

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.