Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Kdy? 3. a 4. 5. 2022, 13.00 - 18.00 h

Kde? Budova MŠ v Pernerově ulici - jídelna 

Informace pro rodiče k zápisu:

  • k zápisu se prosíme dostavte podle konkrétního času, který jste si zarezervovali
  • během zápisu bude přítomen speciální pedagog pro individuální potřeby rodičů
  • přítomnost dětí u zápisu je na rozhodnutí rodičů

Odevzdává se:

- vyplněný, podepsaný a lékařem potvrzený evidenční list dítěte (najdete níže nebo na tomto odkazu)

- vyplněná a podepsaná přihláška dítěte do MŠ (najdete níže nebo zde)

Stáhnout si můžete také formulář oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (zde).

Zákonný zástupce předloží:

  • platný občanský průkaz
  • rodný list dítěte

 

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Kritéria přijímání dětí k přeškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 naleznete rovněž v příloze.

Autor/ka
Petra Motyčková
Publikováno
12.4.2022

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.