Organizace provozu školy od pondělí 12. 4. 2021

Vyučování

Přípravné třídy, děti zaměstnanců vybraných profesí navštěvující 1. stupeň ZŠ – prezenční vzdělávání ve škole každý týden.

1. stupeň – rotační vzdělávání (střídání po týdnech)

Označení

Třídy

Začíná  12. 4. – 16. 4. 2021

Začíná  19. 4. – 23. 4. 2021

První skupina

1. a 3. ročníky

5.A; 5.C

Prezenční vzdělávání.

Chodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu ve škole

Distanční vzdělávání

Nechodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu na distanční vzdělávání.

Druhá
skupina

2. a 4. ročníky

5.B; 5.D

Distanční vzdělávání

Nechodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu na distanční vzdělávání.

Prezenční vzdělávání.

Chodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu ve škole

2. stupeň – distanční vzdělávání s možnostmi individuálních a skupinových konzultací


 

Prezenční vzdělávání

Více informací o testování - testovani.edu.cz

 


Školní družina a školní klub

  • Provoz školní družiny (i ranní) je pro děti z 0. – 4. ročníků vzdělávané prezenčně. Do jedné skupiny ve školní družině zařazujeme žáky jedné třídy.
  • Školní klub zabezpečuje odpolední program dětí z 5. ročníku pro již přihlášené děti vzdělávané prezenčně
  • V souladu s §6 vyhlášky 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zájmovém vzdělávání je školné za ŠD a ŠK poměrně sníženo.

Výše školného za ŠD na měsíc duben je snížena takto:

Školní družina

Školní klub

Přípravná třída

3 týdny prezenčního vzdělávání

Sníženo o 25% na 186,-Kč

5.A a 5.C – 2 týdny prezenčního vzdělávání 

Sníženo o 50% na 50,-Kč

1. a 3. ročník

2 týdny prezenčního vzdělávání

Sníženo o 50% na 125,-Kč

5.B a 5.D – 1 týden prezenčního vzdělávání 

Sníženo o 75% na 25,-Kč

2. a 4. ročník

1 týden prezenčního vzdělávání

Sníženo o 75% na 62,-Kč

 

 

 

Stanovené školné platí pro všechny děti přihlášené do školní družiny či školního klubu. Pokud dítě po celý měsíc družinu či klub nevyužije, je pro osvobození z úplaty nutné dodat vedení školy prohlášení zákonného zástupce.

 


Stravování

  • Stravování dětí na prezenčním vzdělávání běží normálně. Děti na distančním vzdělávání si mohou obědy vyzvednout ve výdejně v Pernerově ulici či v jídelně MŠ Lyčkovo náměstí vždy mezi 13:30 – 14.00.
  • Dětem ze ZŠ, které jsou v prvním týdnu od 12.4.2021 na distanční výuce, obědy odhlásíme do 16.4.2021 a v případě zájmu je nutné je přihlásit přes strava.cz!
  • Od druhého týdne 19. 4. 2021 již obědy odhlašují zákonní zástupci přes strava.cz nebo mailem, telefonem. Škola žádnému dítěti z 1. – 4. ročníku ZŠ na prezenčním či distančním vzdělávání obědy neodhlašuje.
  • Prosíme o kontrolu finančních prostředků na účtu dítěte.
  • Děti z 5. ročníku na prezenčním vzdělávání mají obědy v jídelně ZŠ Petra Strozziho přihlášeny. Zájemci o obědy dětí z 5. ročníku na distančním vzdělávání si musí obědy přihlásit.

 


Odpolední kroužky

  • Od pondělí 12. 4. 2021 jsou otevřeny kroužky individuální výuky (klavír, flétna, bicí).
Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
8.4.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.