Úhrada úplaty za družinu období leden - březen 2018

Prosíme rodiče dětí, které dochází do školní družiny, o uhrazení úplaty ŠD na období leden - březen 2018 ve výši 750,-Kč na účet ZŠ 34237081/0100 do 15. ledna. Děkujeme.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
7.1.2018

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.