Týdenní plán 16. 9. - 20. 9.

Vážení rodiče,

 

moc děkuji za přinesené kapesníky, utěrky a další věci do třídy.

V pondělí 16. 9. jdeme na dopravní hřiště. Sraz v 8:00 před školou. S sebou: helmu na kolo, pevnou obuv, vhodné sportovní oblečení, pití, svačinu, ŽK. Vracíme se na poslední hodinu (FIE) v 11:40.

 

Český jazyk

- opakujeme stavbu slova, podstatná jména

- čteme vlastní knížky

- víme, co je to popis a jak jej napsat

- píšeme pravopisné cvičení na předpony, předložky

 

Matematika

- píšeme pětiminutovku na zaokrouhlování

- v pátek začínáme s geometrií (s sebou: pravítko, trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku, kružítko, fialový pracovní sešit na geometrii, fialový sešit na rýsování)

- písemně násobíme víceciferným činitelem

- písemně dělíme jednociferným dělitelem

 

Přírodní vědy

- člověk a jeho vliv na přírodu

- podmínky života, opakování

 

Společenské vědy

- kalendář, čas

- zařadím rok do století, orientuji se na časové ose

 

Autor/ka
Jana Křehlová
Publikováno
19.9.2019

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.