Organizace provozu školy od pondělí 3. 5. 2021

Vyučování

Přípravné třídy, děti zaměstnanců vybraných profesí navštěvující 1. stupeň ZŠ – prezenční vzdělávání ve škole každý týden.

1. stupeň – pokračuje v rotačním vzdělávání (střídání po týdnech)

Třídy

Organizace výuky

1. a 3. ročníky; 5.A; 5.C

 

v týdnu od 3. 5. distančně

2. a 4. ročníky; 5.B; 5.D

 

v týdnu od 3. 5. prezenčně

2. stupeň – rotační vzdělávání (střídání po týdnech)

Označení

Třídy

Začíná  3. 5. – 7. 5. 2021

Začíná  10. 5. – 14. 5. 2021

První skupina

6. a 7. ročníky

Prezenční vzdělávání.

Chodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu ve škole

Distanční vzdělávání

Nechodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu na distanční vzdělávání.

Druhá
skupina

8. a 9. ročníky

Distanční vzdělávání

Nechodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu na distanční vzdělávání.

Prezenční vzdělávání.

Chodí do školy!

Vzdělávání dle rozvrhu ve škole


 

Prezenční vzdělávání

Testování dětí neinvazivními AG testy formou samotestování dětí:

 • Děti v MŠ a v přípravných třídách – bez testů
 • Žáci 1. stupně ZŠ – testování 1 x týdně (v pondělí během 1. vyučovací hodiny ve třídě)
 • Žáci 2. stupně ZŠ – testování 2 x týdně (v pondělí a čtvrtek před vyučováním). Prosíme o
  příchod do školy v 7.40 (v případě vyučování od 1. vyučovací hodiny) a v 8.30 (v případě
  vyučování od 2. vyučovací hodiny). Testování probíhá v kmenové třídě.

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

Pokud nebude dítě přítomno v pondělí a ve čtvrtek na testování, musí se nechat otestovat, ihned po příchodu do školy u Marie Hronkové v dolní sborovně.

Testování se neprovádí u osob:

 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu  uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

- Více informací k testování testovani.edu.cz.

 


Školní družina a školní klub

 • Provoz školní družiny (i ranní) je pro děti z 0. – 4. ročníků vzdělávané prezenčně. Do jedné skupiny ve školní družině zařazujeme žáky jedné třídy.
 • Školní klub zabezpečuje odpolední program dětí z 5. ročníku pro již přihlášené děti vzdělávané prezenčně
 • V souladu s §6 vyhlášky 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zájmovém vzdělávání je školné za ŠD a ŠK poměrně sníženo.

Výše školného za ŠD na měsíc květen je snížena o 50%:
Školní družina = 125,-Kč | Školní klub = 50,-Kč

Stanovené školné platí pro všechny děti přihlášené do školní družiny či školního klubu. Pokud dítě po celý měsíc družinu či klub nevyužije, je pro osvobození z úplaty nutné dodat vedení školy prohlášení zákonného zástupce.

 


Stravování

 • Stravování dětí na prezenčním vzdělávání běží normálně. Děti na distančním vzdělávání si mohou obědy vyzvednout ve výdejně v Pernerově ulici či v jídelně MŠ Lyčkovo náměstí vždy mezi 13:30 – 14.00.
 • Dětem z MŠ i ze ZŠ jsou obědy od 3.5. přihlášeny. Obědy odhlašují zákonní zástupci přes www.strava.cz
  nebo mailem, telefonem. Škola žádnému dítěti z MŠ či ZŠ na prezenčním či distančním vzdělávání obědy
  neodhlašuje.
 • Prosíme o kontrolu finančních prostředků na účtu dítěte.
 • Děti stravující se v jídelně ZŠ Petra Strozziho jsou při prezenčním vzdělávání automaticky přihlášeny. Zájemci o obědy dětí na distančním vzdělávání si musí obědy přihlásit.

 


Odpolední kroužky

 • Jsou nadále otevřeny jen kroužky individuální výuky (klavír, flétna, bicí).
Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
30.4.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.