Školská rada

Doplňovací volby zástupce rodičů do školské rady

Z důvodu odstoupení zástupkyně rodičů  MgA. Edita Jamais Marholtové ze školské rady je nutné zorganizovat doplňovací volby a zvolit nového zástupce rodiče do toho zákonem daného orgánu. Na rodičovské…

Složení školské rady od ledna 2018

Školská rada má 3 členy. Funkční období školské rady je nyní od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020. Ve školním roce 2017/2018 proběhly volby do školské rady a od ledna 2018 pracuje ve složení: MgA.…

Výsledky voleb člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků ZŠ

Dne 13.12. 2017 byla zvolena členkou školské rady za zákonné zástupce žáku ZŠ paní MgA. Edita Jamais Marholtová. Voleb se zúčastnilo 30,6 % zákonných zástupců. V příloze naleznete zápis s celkovými…

Složení školské rady - leden 2015

Školská rada je ze zákona složena ze zástupců tří stran. Třetinu tvoří zástupci zákonných zástupců žáků, třetinu zástupce zřizovatele a třetinu zástupci pedagogických pracovníků školy. Zřizovatel…

Výsledky voleb zástupců rodičů do školské rady

Při volbách do školské rady naší školy, konaných v úterý 9. prosince 2014, byla zvolena jako zástupce rodičů staronová radní paní Mgr. Renata Lišková. Jako jediná přihlášená kandidátka obdržela 129…

Zápis z jednání školské rady - listopad 2013

Zápis z listopadové setkání školské rady naleznete v příloze.

Zápisy z jednání školské rady

V příloze naleznete zápisy z jednání školské rady.

Složení školské rady

Školská rada je ze zákona složena ze zástupců tří stran. Třetinu tvoří zástupci zákonných zástupců žáků, třetinu zástupce zřizovatele a třetinu zástupci pedagogických pracovníků školy. Zřizovatel…

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.