Spolupracující subjekty

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokračuje dlouhodobá spolupráce s katedrou primární pedagogiky, a to formou souvislých praxí či jednotlivých návštěv studentů a jejich profesorů. Díky této spolupráci pracuje v současné době na naší škole několik pedagogů, kteří ve škole plnili souvislou praxi. 

Kroužky na naší škole organizuje především DDM hl. m. Prahy - Karlínské spektrum. Zkušení lektoři organizují celou řadu odpoledních volnočasových aktivit. Nabídka odpoledních kroužků je široká, většina kroužků probíhá v budově školy. 

Sportovní kroužky jsou nabízeny naším pedagogem Ondřejem Černým a dalšími lektory. Pod hlavičkou volnočasové organizace Oddechový čas funguje i školní pěvecký sbor Piánko. Ve škole probíhají i další odpolední a večerní aktivity.

Úzce spolupracujeme s nadací Člověk v tísni o.p.s., která zabezpečuje nejen doučování našich žáků, ale jsme i aktivními partnery jejich projektů.

Škola úzce spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, která sídlí v Pernerově ulici v Karlíně. Doporučuje děti na odborná vyšetření, pravidelně konzultuje problémy dětí s psychologem ve škole. Poradna organizuje odborné vzdělávací kurzy pro učitele i terapeutické kurzy pro děti a rodiče. Pracovnice KPPP dochází 1× měsíčně přímo do naší školy a konzultuje problémy s učiteli.

    

Škola se účastní řady rozvojových a mezinárodních programů či je sama realizuje. Jednotlivé projekty byly podpořeny z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím MŠMT či Magistrátu hl. m. Prahy. Více informací →

 

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.