Školní rada

Školní rada je skupinou, ve které jsou zastoupeni žáci a žákyně z jednotlivých tříd. Každá třída (3.-9. ročník) si na začátku školního roku 2020/2021 zvolila svého zástupce/zástupkyni. Členové a členky školní rady se pravidelně scházejí každý měsíc a věnují se tomu, co by chtěli na škole změnit, jaké projekty by chtěli realizovat. Mají možnost se přímo zapojit do fungování školy. Učí se spolupráci v týmu a podílí se na uskutečňování jednotlivých nápadů formou přímé spolupráce s vedením školy.

 

Mluvčí tříd

Spolu se zástupci/zástupkyněmi ve školní radě si jednotlivé třídy zvolily také své tiskové mluvčí. Jejich úkolem je komunikovat s Mediálním klubem, scházejí se podle potřeby. Především se věnují událostem ze života třídy nebo školy, mají možnost podílet se na aktivitách Mediálního klubu nebo sami přispívat do školních médií.

 

Zástupce ve školní radě komiks

Mluvčí třídy komiks

Redaktor Mediálního klubu komiks(Autorka komiksů: Mgr. Magdalena Bořkovcová)

Podpořeno v rámci realizace projektu „Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí“, registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001403, financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu, Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy

 

Kontakt:

Mgr. Lubomíra Predmerská, zástupkyně ředitele (lubomira.predmerska@zs-ln.cz)
Markéta Štěpánová (marketa.stepanova@genderstudies.cz)

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.