Organizace provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

Organizace provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

Mateřská škola  – bez omezení.

Přípravné třídy a 1. stupeň ZŠ a 9. ročník ZŠ – prezenční vzdělávání

Vzdělávání 6. – 8. ročníků ZŠ - rotační vzdělávání

 

6. ročník

7. ročník

8. ročník

30. 11. - 4. 12. 2020

Prezenční vzdělávání (škola)

Distanční vzdělání (domov)

7. 12. - 11. 12. 2020

Distanční vzdělání (domov)

Prezenční vzdělávání (škola)

14. 12. – 18. 12. 2020

Prezenční vzdělávání  (škola)

Distanční vzdělání (domov)

 

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Vstup do školy je umožněn oběma vchody do školy z Lyčkova náměstí dle umístění kmenových učeben a šatních skříněk dětí.
 • Žáci zůstávají po celou dobu dopolední výuky ve svých kmenových učebnách. Na dělené hodiny si skupinu vyzvedávají vyučující.
 • Vyučování bude bez odpoledního vyučování.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnostipři vzdělávání. Tělesnou výchovu nahradí venkovní aktivity.
 • Pokud dítě nenastoupí na prezenční výuku, rodič zašle žádost o uvolnění dítě z vyučování https://smysluplnaskola.cz/web/dokumenty a dítě se vzdělává v režimu jako při nemoci či jiném druhu absence v době prezenční výuky.

Školní družina a školní klub

 • Provoz školní družiny (i ranní) bez omezení. Do jedné skupiny ve školní družině zařazujeme žáky jednoho ročníku.
 • Školní klub je uzavřen.

 

Stravování

Školní výdejna ZŠ Pernerova

 • Žáci 3. – 5. ročníků mají obědy automaticky přihlášené a kdo nemá zájem, musí si oběd odhlásit.

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Petra Strozziho

Pro žáky v prezenční výuce:

 • Žáci 1. stupně a 9. třídy základní školy mají obědy automaticky přihlášené. Žáci, kteří nemají o obědy zájem, si musí obědy odhlásit přes strava.cz, mailem nebo telefonicky.
 • Výdej obědů v jídelně je od 13.00 do 14.00. 

Pro žáky v distanční výuce/rotační vyučování 2.stupeň/:

 • Žáci 6., 7., 8. třídy mají obědy automaticky přihlášené a kdo nemá zájem, musí si oběd odhlásit.
 • Obědy budou vydávány od 13.30 do 14.00 do jednorázového nádobí na rampě školní jídelny.
 • Žák si nemůže oběd sníst ve školní jídelně.

 

Odpolední kroužky

 • Od středy 25. 11. 2020 jsou otevřeny kroužky individuální výuky (klavír, flétna, bicí).
 • Po zařazení ČR do stupně rizika (PES) se mohou otevřít kroužky do max. počtu 10 dětí.
 • Organizátoři kroužků o termínu a podmínkách otevření budou včas informovat.  
Autor/ka
Jan Korda
Poslední editace
25.11.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.