Zápis do 1. ročníku a do přípravných tříd Smysluplné školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku a do přípravných tříd Smysluplné školy pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k současným mimořádným opatřením rozhodl ředitel školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), že zápisy do 1. ročníků a do přípravných tříd naší školy pro školní rok 2021/2022 proběhnou v době od 6. dubna do 23. dubna 2021, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Dojde tak pouze k formální části zápisu, motivační část se zatím neuskuteční.

Žádost o přijetí (zápisní list pro předškoláky) je ke stažení v příloze. Vyplnit ji lze přímo v počítači ve formátu doc, nebo si ji můžete vytisknout a vyplnit ve formátu pdf. Žádost o přijetí je nutné podepsat (možno i elektronickým podpisem).  

Podepsanou žádost o přijetí (Zápisní list) je nutné podat do pátku 23. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

  1. Osobním podáním na recepci ZŠ (pravé vchodové dveře z Lyčkova náměstí),
  2. Elektronicky do datové schránky školy (dzmwvnr),
  3. Elektronicky e-mailem na skola@smysluplnaskola.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
  4. Doporučeným dopisem (s datem podání nejpozději do 23. dubna 2021) na adresu školy: Základní škola a mateřská škola, Lyčkovo náměstí 460/6, 186 00 Praha 8.

K podané žádosti o přijetí škola vyžaduje doložení kopie rodných listů! Při osobním podání zkontroluje rodný list dítěte pracovník školy, při zaslání žádosti o přijetí datovou schránkou, emailem či poštou musí být přílohou žádosti kopie rodného listu dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. pěstoun).

V případě žádosti o odklad školní docházky a žádosti o přijetí do přípravného ročníku rodič doloží povinné přílohy:

k žádosti o odklad školní docházky

  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
  • doporučení dětského lékaře,

k žádosti o přijetí do přípravného ročníku

  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

V případě, že na doporučení z poradny či dětského lékaře žadatel čeká, doloží je škole ihned po obdržení stejnou formou jako žádost o přijetí. Do té doby je správní řád žádosti přerušen.

Po zpracování došlé žádosti o přijetí obdrží zákonný zástupce informaci o registraci přijaté přihlášky s přiřazeným registračním číslem zapisovaného dítěte! Při osobním podání obdrží registrační číslo zákonný zástupce ihned, při zaslání žádosti bude registrační číslo zasláno na emailovou adresu či datovou schránkou zákonného zástupce.

Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu může účastník správního řízení po dohodě s ředitelem školy.

Do konce dubna rozhodne ředitel školy dle přijímacích kritérií (naleznete v příloze) o přijetí či nepřijetí žadatelů. Výsledky rozhodnutí budou zaslány na e-maily žadatelů a zároveň budou zveřejněny na webu školy pod registrační číslem zapisovaného dítěte.

V případě dalších dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Jana Kordu e-mailem (reditel@smysluplnaskola.cz) či telefonicky (602 286 973).

Děkujeme za součinnost v této výjimečné situaci. I my se těšíme až Vás a Vaše děti budeme ve škole moci přivítat osobně.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
15.3.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.