Testování před přijímacími zkouškami

Mimořádným opatřením (viz příloha) MZ rozhodlo, že příjímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia se smí účastnit jen uchazeč, které nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám, nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.  

Doklad o negativní výsledku Ag testu může tedy vydat i kmenová škola, pokud se antigenní test provede ve škole.  

Zájemci o testování před přijímacími zkouškami ve škole z řad deváťáků hlásících se na SŠ a rodiče páťáků a sedmáků hlásících se na víceletá gymnázia
zkontaktují ředitele školy na emailu reditel@smysluplnaskola.cz.  


Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
15.4.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.