Výsledky předběžné registrace předškoláků pro školní rok 2021/2022

Výsledky předběžné registrace předškoláků pro školní rok 2021/2022

Děkujeme všem zákonným zástupcům za předběžnou registraci předškoláků do naší školy, díky níž vám můžeme sdělit šance na přijetí do naší školy. Jedná se o naše odhady, které vám mají pomoci při rozhodování o výběru školy pro vaše dítě. Přesné počty budeme znát až po dubnovém zápisu, kdy po prvním kole zápisu spádových dětí zvěřejníme počty zapsaných prvňáčků.

Přípravný kurz "Škola nanečisto" plánovaný od 9.3.2021 se z důvodu nepříznívé epidemiologické situace ruší. O formě zápisu (distanční, prezenční) vás budeme informavat na konci března dle epidemiologické situace.         

Celkem se zaregistrovalo 179 předškoláků. Výsledky registrace jsou podobné jako v předchozích letech, proto můžeme odhadnout, že 1. ročník obsadí většinou jen spádové děti (1. přijímací kritérium) a do přípravného ročníku by se mohly vejít děti bydlící na Praze 8.

  Přijímací kritéria ZŠ  
  1. 2. 3. 4.  5. 6.  celkem
Počet dětí žádající o 1. ročník 101 5 8 23 4 17 158
Počet dětí žádající o přípravný ročník 10   2 2   4 18
Počet dětí žádající o odklad       2 1   3
Celkem zaregistrovaných 111 5 10 27 5 21 179

Plánovaná kapacita 1. tříd je 90 dětí a přípravných tříd 26 dětí.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
22.2.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.