Organizace provozu školy od pondělí 4. 1. 2021

Organizace provozu školy od pondělí 4. 1. 2021

Mateřská škola  – bez omezení.

 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
 • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 Přípravné třídy, 1. a 2. ročníky ZŠ - prezenční vzdělávání (škola)

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci zůstávají po celou dobu dopolední výuky ve svých kmenových učebnách. Na dělené hodiny si skupinu vyzvedávají vyučující.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnostipři vzdělávání. Tělesnou výchovu nahradí venkovní aktivity.
 • Pokud dítě nenastoupí na prezenční výuku, rodič zašle žádost o uvolnění dítě z vyučování https://smysluplnaskola.cz/web/dokumenty a dítě se vzdělává v režimu jako při nemoci či jiném druhu absence v době prezenční výuky.
 1. – 9. ročníky ZŠ distanční vzdělávání (domov)
 • Pokračujeme ve stejném systému distančního vzdělávání přes Google Učebna (Classroom) a své školní emaily v termínu hodin stanovených platným rozvrhem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní družina a školní klub

 • Provoz školní družiny (i ranní) je pro žáky přípravných tříd a 1. – 2. ročníků ZŠ bez omezení. Do jedné skupiny ve školní družině zařazujeme žáky jednoho ročníku.
 • Školní klub je uzavřen.

Stravování

 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Školní výdejna ZŠ Pernerova

 • Žáci 1. – 2. ročníků mají obědy automaticky přihlášené a kdo nemá zájem, musí si oběd odhlásit.
 • Žáci 3. – 5. ročníků mají obědy automaticky odhlášené a kdo má zájem obědy odebírat, je nutné se přihlásit. Vyzvedávání obědů do přinesených nádob je umožněno ve výdejně školy od 13.00 do 13.30.

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Petra Strozziho

 • Žáci 6. – 9. ročníků mají obědy automaticky odhlášené a kdo má zájem obědy odebírat, je nutné se přihlásit. Obědy budou vydávány od 13.00 do 14.00 do jednorázového nádobí na rampě školní jídelny.

Odpolední kroužky

 • Odpolední kroužky jsou zrušeny.
Autor/ka
Jan Korda
Poslední editace
30.12.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.