Zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok začíná ve středu 1. září 2021. Těšíme se na vás!

V příloze najdete informace k organizaci prvního školního týdne na ZŠ Lyčkovo náměstí i na ZŠ Pernerova.

Na začátku školního roku bude v souladu s mimořádným opatřením MZČR ve všech školách provedeno preventivní screeningové testování na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021.

Testování (formou samotestů podobně jako v minulém školním roce) proběhne ve třech termínech:

  • ve středu 1. září 2021*
  • v pondělí 6. září 2021
  • ve čtvrtek 9. září 2021

*) Žáci přípravného ročníku a prvních tříd (0.A, 0.B, 1.A, 1.B, 1.D, 1.C, 1.M) se budou poprvé testovat až v průběhu jejich druhého dne ve škole, tj. ve čtvrtek 2. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.).

Jinak je povinnost nošení roušek stanovena pouze ve společných prostorech, tj. na chodbách školy.

Autor/ka
Jan Korda
Publikováno
26.8.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.