Týdenní plán 6. 3. - 10. 3. 2023

Týdenní plán 6. 3. - 10. 3.

Služba: Mark, Eliška

 

V pondělí a v úterý probíhají projektové dny.

 

ČJ - Procvičování + opakování.

      - Tvarosloví. Slovní druhy - přídavná jména.

      - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

      - slovní druhy - procvičování.

      - vzory pods. jmen, shoda podmětu s přísudkem.

             UČ str.  74 - 76 - výběr. PS str. 50 - 52.

PSANÍ - Opis, přepis, diktát.

M - Počítání s velkými čísly. Slovní úlohy.

    - Písemné dělení dvojmístným dělitelem. 

      UČ 2. díl - str. 11, 12 - výběr. PS str. 4, 5.

Geometrie - 2. díl - Pravidelné obrazce. Úhlopříčky.

                    UČ str. 47 - 49 - výběr. PS str. 32, 33.

AJ - Procvičování.       

VLASTIVĚDA - Novodobé dějiny.                    

                        UČ str. 6 - 9.  PS - 6, 7.          

Vlastivědu - UČ + PS - přinést ve čtvrtek 9. 3.      

INF - Prezentace Evropa.

Hodina proběhne ve čtvrtek 9. 3.

HV - Písničky k pohádce.

VV + PČ - Dokončení. 

DÚ - Každý den počítat dva příklady na dělení + zkouška.

        - Procvičování jevů z ČJ + vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

 

https://www.umimecesky.cz/

 - procvičovat vzory, vyjmenovaná slova!

- Shodu podmětu s přísudkem.

https://www.umimematiku.cz/ - procvičování.

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
3.3.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.