Týdenní plán 30. 1. - 3. 2. 2023

Týdenní plán 30. 1. - 3. 2.

Služba: Amálka, Matěj

DÚ - Každý den počítat dva příklady na dělení + zkouška.

        - Procvičování jevů z ČJ + vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

ČJ - Tvarosloví. Slovní druhy - podstatná jména.

      - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

      - slovní druhy - procvičování.

      - vzory pods. jmen, shoda podmětu s přísudkem.

       UČ str. 52 - 73 - výběr.  PS str. 44, 45.

PSANÍ - Opis, přepis, diktát.

M - Práce s grafy. Římská čísla.

    - Písemné dělení dvojmístným dělitelem. 

      UČ str. 39 - 43 - výběr. PS str. 29, 30.

Geometrie - Vzdálenost rovnoběžek.

                    UČ str. 60. PS str. 41.

Hodina bude ve středu 1. 2. pro obě skupiny.

AJ - Sloveso mít.                 

VLASTIVĚDA - Evropa - sjednocující světadíl.

           UČ str. 58 - 60. PS - 44. 

31. 1. DÚ - Doplň - PS str. 40 - 43. 

Přírodověda - Člověk v přírodě - procvičování.

                       PS str. 27 - 29.

INF - Prezentace.

HV - Známí hudební skladatelé.

 

Do 30. 1. 2023 odevzdat čtenářský deník

 - Kniha básní. Vybrat jednu báseň na třídní kolo recitace. Info v ŽK.      

31. 1. Vysvědčení.

3. 2. Pololetní prázdniny.

6. 2. - 12. 2. Jarní prázdniny.

 

https://www.umimecesky.cz/

 - procvičovat vzory, vyjmenovaná slova!

- Shodu podmětu s přísudkem.

https://www.umimematiku.cz/ - procvičování.

 
Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
26.1.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.