Týdenní plán 23. 1. - 27. 1. 2023

Týdenní plán 23. 1. - 27. 1. 

Služba: Andy, Viktor

DÚ - Každý den počítat dva příklady na dělení + zkouška.

        - Procvičování jevů z ČJ + vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

ČJ - Tvarosloví. Slovní druhy - podstatná jména.

      - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

      - slovní druhy - procvičování.

      - vzory pods. jmen, shoda podmětu s přísudkem.

       UČ str. 52 - 57 - výběr.  PS str. 42 - 44.

PSANÍ - Opis, přepis, diktát.

M - Práce s grafy. Římská čísla.

    - Písemné dělení dvojmístným dělitelem. 

      UČ str. 38 - 40 - výběr. PS str. 28, 29.

Geometrie - Souřadnice bodů. Vzdálenost bodů.

                    UČ str. 59. PS str. 40, 41.

AJ - Postava, rodina.                  

VLASTIVĚDA - Evropská unie. Sousední státy.

           UČ str. 49 - 57. PS - 39 - 43. 

Přírodověda - Člověk v přírodě - procvičování.

                       PS str. 27 - 29.

INF - Prezentace.

HV - Známí hudební skladatelé.

VV + PČ - Loutky - práce s různými materiály.

27. 1. Botanická zahrada - Praha (ve třídě je 2. kolo voleb).

Do 30. 1. 2023 odevzdat čtenářský deník

 - Kniha básní. Vybrat jednu báseň na třídní kolo recitace. Info v ŽK.      

31. 1. Vysvědčení.

3. 2. Pololetní prázdniny.

6. 2. - 12. 2. Jarní prázdniny.

 

https://www.umimecesky.cz/

 - procvičovat vzory, vyjmenovaná slova!

- Shodu podmětu s přísudkem.

https://www.umimematiku.cz/ - procvičování.

 
Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
20.1.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.