Týdenní plán 20. 3. - 24. 3. 2023

Týdenní plán 20. 3. - 24. 3. 

Služba: Péťa, Julinka

 

ČJ - Procvičování + opakování.

       - Zájmena.

      - Tvarosloví. Slovní druhy - přídavná jména.

      - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

      - slovní druhy - procvičování.

      - vzory pods. jmen, shoda podmětu s přísudkem.

             UČ str.  74 - 85 - výběr. PS str. 53, 54.

PSANÍ - Opis, přepis, diktát.

M - Počítání s velkými čísly. Slovní úlohy.

    - Písemné dělení dvojmístným dělitelem. 

      UČ 2. díl - str. 11 - 13 - výběr. PS str. 5, 6.

Geometrie - 2. díl - Trojúhelníky, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky.

                    UČ str. 51  - 56- výběr. PS str. 34, 35.

AJ - Školní předměty, hodiny.      

VLASTIVĚDA - Novodobé dějiny.                    

                        UČ str. 12 - 14.  PS -10, 11. 

DÚ - PS str. 8, 9 do 21. 3.

Přírodověda - projektový den - středa 22. 3. (1. - 4. hodina).          

INF - Prezentace Evropa.

HV - Písničky k pohádce.

VV + PČ - Velikonoce. 

DÚ - Každý den počítat dva příklady na dělení + zkouška.

        - Procvičování jevů z ČJ + vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

 

20. 3. Matematický klokan

23. 3. Dopravní hřiště

29. 3. Projekt ČR - Pardubice - Vybíráme 330,- Kč.

Do pátku 31. 3. odevzdat zápis ve čtenářském deníku za měsíc březen

                    - Encyklopedie - více informací v ŽK.

4. 4. Velikonoční jarmark - 15.00 - 17.00 na zahradě školy.

6. 4. Velikonoční prázdniny

7. 4. Velký pátek

10. 4. Velikonoční pondělí

11. 4. Páťáci na druhý stupeň

 

https://www.umimecesky.cz/

 - procvičovat vzory, vyjmenovaná slova!

- Shodu podmětu s přísudkem.

https://www.umimematiku.cz/ - procvičování.

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
16.3.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.