Týdenní plán 16. 1. - 20. 1. 2023

Týdenní plán 16. 1. - 20. 1.

Služba: Theo, Agi

 

DÚ - Každý den počítat dva příklady na dělení + zkouška.

        - Procvičování jevů z ČJ + vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

ČJ - Tvarosloví. Slovní druhy.

      - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

      - slovní druhy - procvičování.

      - vzory pods. jmen, shoda podmětu s přísudkem.

       UČ str. 50 - 52 - výběr.  PS str. 40, 41.

18. 1. Opakování.

PSANÍ - Opis, přepis, diktát.

M - Praáce s tabulkami. Římská čísla.

    - Písemné dělení dvojmístným dělitelem. 

      UČ str. 36 - 39 - výběr. PS str. 27, 28.

Geometrie - Souřadnice bodů.

                  - Síť a povrch krychle a kvádru.

                    UČ str. 56 - 58. PS str. 40.

AJ - Sloveso mít.                     

VLASTIVĚDA - Sousední státy. 

           UČ str. 50 - 57. PS - 40 - 43. 

17. 1. Testík - Praha - hlavní město.

Přírodověda - Člověk v přírodě.

                UČ str. 45 - 47. PS str. 27 - 29.

20. 1. Test - podnebné pásy. UČ str. 34 - 40.

INF - Prezentace.

HV - Zimní písně. Rytmus.

VV + PČ - práce s různými materiály.

16. 1. Dopravní hřiště.

16. 1. - Pololetní pedagogická rada.

18. 1.  Bruslení - (peníze na půjčení, pokud něco nemám).

          Přinést - brusle, helmu, povinné silné rukavice.

18. 1. Vystoupení pro rodiče od 18.00 hodin.

         + Spaní ve škole. 

Do 30. 1. 2023 odevzdat čtenářský deník

 - Kniha básní. Vybrat jednu báseň na třídní kolo recitace. Info v ŽK.      

31. 1. Vysvědčení.

3. 2. Pololetní prázdniny.

6. 2. - 12. 2. Jarní prázdniny.

 

https://www.umimecesky.cz/

 - procvičovat vzory, vyjmenovaná slova!

- Shodu podmětu s přísudkem.

https://www.umimematiku.cz/ - procvičování.

 
 

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
12.1.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.