Týdenní plán 13. 3. - 17. 3. 2023

Týdenní plán 13. 3. - 17. 3.

Služba - Péťa, Amelka

 

ČJ - Procvičování + opakování.

      - Tvarosloví. Slovní druhy - přídavná jména.

      - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

      - slovní druhy - procvičování.

      - vzory pods. jmen, shoda podmětu s přísudkem.

             UČ str.  74 - 78 - výběr. PS str. 51 - 52.

PSANÍ - Opis, přepis, diktát.

M - Počítání s velkými čísly. Slovní úlohy.

    - Písemné dělení dvojmístným dělitelem. 

      UČ 2. díl - str. 11 - 13 - výběr. PS str. 5, 6.

Geometrie - 2. díl - Úhlopříčky, trojúhelníky.

                    UČ str. 47 - 49 - výběr. PS str. 33, 34.

AJ - Denní činnosti.      

VLASTIVĚDA - Novodobé dějiny.                    

                        UČ str. 10, 11.  PS - 8, 9. 

DÚ - PS str. 6, 7 do 14. 3.            

INF - Prezentace Evropa.

HV - Písničky k pohádce.

VV + PČ - Velikonoce. 

DÚ - Každý den počítat dva příklady na dělení + zkouška.

        - Procvičování jevů z ČJ + vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

13. 3. Páťáci na 2. stupeň.

17. 3. Matematický klokan.

23. 3. Dopravní hřiště.

https://www.umimecesky.cz/

 - procvičovat vzory, vyjmenovaná slova!

- Shodu podmětu s přísudkem.

https://www.umimematiku.cz/ - procvičování.

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
9.3.2023

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.