Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

Týdenní plán 8. 6. - 12. 6. 2020

 

ČJ - SLOVNÍ DRUHY - PROCVIČOVÁNÍ.

        (podst. jména, slovesa, předložky, spojky).

        Opakování  - měkké a tvrdé souhlásky.

        Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov.

        Skupiny slabik - DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.

        Seznámení s ostatními slovními druhy.

        Velká písmena - vlastní jména.

        Růž. uč. str. 53 - 89. PS str. - 28 - 35 - výběr.

PSANÍ - Píšeme dopis. Opis, přepis, diktát dle potřeby.

              Písanka str. 32 - 35.

ČTENÍ - Čtení z vlastních knih. 

              Společné čtení - Děti z Bullerbynu - otázky k textu.

              Čtení s porozuměním.

 

Čtení doma alespoň deset minut denně.

M - Procvičování.

      Pamětné násobení a dělení č. 2, 3, 4, 5. 

      Sčítání a odčítání včetně počítání se závorkami.

      Pracovní listy. Sudá a lichá čísla. Zaokrouhlování.

HODINY - Procvičování času - hodiny, minuty.

                 Pracovní listy.

GEOMETRIE - Opakování 

            Obrazce ve čtevrcové síti, osová souměrnost,

            rovnoběžky, různoběžky.

            PS str. 56. Pracovní listy.

PRV -  Léto

           JaMS str. 56 - 61.  PS str. 66 - 69.

AJ - Opakování na stránkách Happy house 2.

HV - Procvičování textů u písní. Doprovody na nástroje.

VV  + PČ - ŠITÍ ZVÍŘÁTEK 

      (Na pátek přinést - 2 knoflíky (oči), nit - bílá, černá, vata.)

 

18. 6. Focení třídy

Do pondělí 22. 6. přinést (poslat) čtenářský list.

Od pondělí 22. 6. odevzdávání učebnic, vyklízení skříněk.

26. 6.  ROZDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

 

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
25.8.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.