Týdenní plán 3. 5. - 7. 5. 2021

Týdenní plán 3. 5. – 7. 5. 2021

Tento týden bude distanční výuka.

ČJ – Vlastní jména. Slovní druhy – ohebné, neohebné.

        Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V, F - procvičování.

        Pádové otázky. Základní skladební dvojice. 

        Číslo jednotné a množné.       

        Přepis, diktát, opis.

        UHČJ str. 55 – 61 výběr. PS str. 55 – 57. Pracovní listy.

ČTENÍ - Čtení s porozuměním.

              Společné čtení z knihy - Lichožrouti

              Str. 152 – 155.

Čítanka – str. 48, 49.

SLOH –  HČJ – str. 92.

M – Písemné násobení jednomístným činitelem pod sebou.      

       Písemné sčítání a odčítání trojmístných čísel.

       Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000.

       Zaokrouhlování trojmístných čísel. Hodiny. Násobilka.

        UHM str. 28 – 35 výběr.  PS HM str. 18 – 20.  HP str. 21, 22.       

PRV – Vzduch, půda, světlo a teplo.

          UHPRV str. 52, 53. PS str. 44, 45.

AJ – Jídlo.

TV + VV + PČ + HV – Výběr z nabídky.

 

Projekt Karlín – pátek 7. 5. 2021

7. 5. 2021 – Libeňský zámeček – Míša

 

Týdenní úkoly

Násobení pod sebou.

Procvičování pádových otázek.

Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, F. 

 - alespoň deset minut denně. Odkazy jsou níže.

Pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení. Sčítání a odčítání pod sebou. Pracovní listy.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

https://www.pravopisne.cz/2011/11/pravidla-vyjmenovana-slova/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
1.5.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.