Týdenní plán 25. 5. - 29. 5. 2020

Týdenní plán 25. 5. - 29. 5. 

V TOMTO TÝDNU BUDEME HODNĚ OPAKOVAT. 

ČJ - Opakování probraných témat.

        Měkké a tvrdé souhlásky, slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ,

        Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov. Slovní druhy.

        Zpaměti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou.

        Růžová uč. str. 53 - 87 - výběr. Pracovní listy.

PSANÍ - Diktát, opis, přepis. Vyprávění. Pravidlo věty.

              Písanka str. 28. 

              Růžová uč. str. 53 - 87 - výběr.

ČTENÍ - Společné čtení vlastních knih. 

              Čtení z knihy Děti z Bullerbynu.

              Pracovní listy.

ČTENÍ DOMA ALESPOŇ DESET MINUT DENNĚ.

M - Násobilka 2, 3, 4, 5. Sčítání a odčítání do 100 včetně závorek.

      Pamětné násobení, řady násobků, pamětné sčítání a odčítání,

      sudá a lichá čísla, polovina, třetina, čtvrtina, pětina.

      Pracovní listy.

HODINY - Procvičování.

               - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá + minuty.

                 Pracovní listy.

GEOMETRIE - Procvičování.

                      - Bod, úsečka, přímka, shodné úsečky,

                        rovnoběžky, různoběžky, lomená čára, 

                        obrazce ve čtevrcové síti.

                        M PS str. 49 - 55. Pracovní listy.

PRV - Opakování témat

          - Kalendář

          - Jaro

          - Třídění odpadu 

          - Koloběh vody 

          - Strava - správná výživa

AJ - Procvičování na stránkách Happy house 2.

HV - Opakování písní.

      - Afrika černá

VV - Domečky

PČ - Domečky

 

Do 31. 5. poslat čtenářský list.

 

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
25.8.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.