Týdenní plán 17. 5. - 21. 5. 2021

 

Tento týden bude prezenční výuka.

ČJ – Slovesa – osoba, číslo, čas, infinitiv.
        Vlastní jména. Slovní druhy – ohebné, neohebné.
        Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V, F - procvičování.
        Pádové otázky. Základní skladební dvojice. 
        Číslo jednotné a množné.       
        Přepis, diktát, opis.
        UHČJ str. 64 – 66 - výběr. PS str. 53, 63, 64. Pracovní listy.
ČTENÍ - Čtení s porozuměním.
             Společné čtení z knihy - Lichožrouti. 
             Str. 156 - 159.
             Čítanka – str. 49 - 51.
SLOH –  Návštěva v galerii. HSV – str. 14 - 16.
M – Dělení jednomístným dělitelem. Dělení 10 a 100.
       Písemné násobení jednomístným činitelem pod sebou.      
       Písemné sčítání a odčítání trojmístných čísel.
       Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000.
       Zaokrouhlování trojmístných čísel. Hodiny. Násobilka.
       UHM str. 36 – 39 výběr.  PS HM str. 23 - 25.  HP str. 24 - 26.       
PRV – Život na Zemi – opakování.
           Rostliny.
          UHPRV str. 55, 56. PS str. 46, 48.
AJ – Procvičování.
TV + VV + PČ + HV

 

Projekt Karlín – pátek 21. 5. 2021

21. 5. 2021 – Forum Karlín – Ami

 

Týdenní úkoly

Násobení pod sebou. Dělení 10 a 100. 

Procvičování pádových otázek.

Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, F. 

 - alespoň deset minut denně. Odkazy jsou níže.

Pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení. Sčítání a odčítání pod sebou. Pracovní listy.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

https://www.pravopisne.cz/2011/11/pravidla-vyjmenovana-slova/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

 

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
13.5.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.