Týdenní plán 15. 6. - 19. 6. 2020

Týdenní plán 15. 6. - 19. 6. 2020

 

ČJ - Opakování - závěrečný test.

        Procvičování - slovní druhy, vlasní jména, věta jednoduchá a souvětí.

         Růžová uč. str. 53 - 95 - výběr.  PS str. 34 - 45 - výběr. 

PSANÍ - Opis, přepis, diktát. 

              Písanka str. 36 - 40.

ČTENÍ - Společné čtení - Děti z Bullerbynu.

              Čtení s porozumění.

Doma číst alespoň deset minut denně.

M - Opakování - závěrečný test.

       Procvičování - násobilka, sudá a lichá čísla, sčítání a odčítání do 100.

       Pracovní listy.

HODINY - procvičování - hodiny, minuty.

GEOMETRIE - opakování - bod, úsečka, přímka, rovnoběžka,

                         osová souměrnost, geometrické tvary.

PRV - Opakování - závěrečný test.

          Procvičování -  Léto v lese a na poli.

           JaMS str. 60 - 63. PS str. 68, 69.

HV - Opakování písní.

AJ - Opakování podle stránek Happy house 2.

VV - Těšíme se na prázdniny.

- Těšíme se na prázdniny. 

18. 6. Focení třídy - v 8.15 sraz u školy.

Do 22. 6. přinést nebo poslat čtenářský list.

V týdnu od 22. 6. odevzdávání učebnic.

26. 6. Rozdávání vysvědčení

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
12.6.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.