Týdenní plán 14. 9. - 18. 9. 2020

Týdenní plán 14. 9. - 18. 9.

Služba: Agátka, Tom

 

ČJ - Opakování - abeceda, měkké a tvrdé souhlásky.

        (hravá čeština) - PS str. 2 - 5. Pracovní listy.

ČTENÍ - Společné čtení - Lichožrouti.

             Čtení s porozuměním.

             Čítanka  - str. 6 - 8.

SLOH - To jsem já

             HSV (hravá slohová výchova) - str. 2, 3.

M - Sudá, lichá čísla. Činitel, součin, dělenec, dělitel podíl.

      Procvičování násobilky 2, 3, 4, 5.

      Sčítání a odčítání do 100.

      Násobilka 6. Naučit násobkovou řadu.

      HM PS str. 24, 25, 26. Pracovní listy. HP str. 14, 15.

PRV - Škola. Doprava. Důležitá telefonní čísla.

          HP str. 4, 5. HP PS str. 4, 5.

AJ - Pozdravy, seznamování s učebnicí, zpěv písní.

HV - Notová osnova, délky not - opakování.

        Ach synku, synku.

VV + PČ - SOVIČKA CESTOVATELKA

 

Týdenní domácí úkoly - do 21. 9.

1. Naučit se zpaměti řadu násobků 6.

     0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 - tam i zpět.

2. Procvičování násobilky - 2, 3, 4, 5.

3. Pracovní listy ČJ + M - děti je dostanou v pondělí.

 

Projekt Karlín

15. 9. - 30. 9 - Tomášek - Historie naší školy

                      - Varvarka - Lyčkovo náměstí,

                                           park, socha, Mudr. B. Lyčka.

28. 9. - Státní svátek - Den české státnosti.

Do 30. 9. přinést zapsanou knihu ve čtenářském listu.

 

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
11.9.2020

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.