Týdenní plán 10. 5. - 14. 5. 2021

Týdenní plán 10. 5. – 14. 5. 2021

Tento týden bude prezenční výuka.

ČJ – Vlastní jména. Slovní druhy – ohebné, neohebné.

        Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, Z, V, F - procvičování.

        Pádové otázky. Základní skladební dvojice. 

        Číslo jednotné a množné.       

        Přepis, diktát, opis.

        UHČJ str. 56 – 63 - výběr. PS str. 53, 55, 62. Pracovní listy.

ČTENÍ - Čtení s porozuměním.

             Společné čtení z knihy - Lichožrouti

             Str. 156 - 159.

             Čítanka – str. 49 - 51.

SLOH –  Návštěva v galerii. HSV – str. 14 - 16.

M – Dělení 10 a 100. Dělení jednomístným dělitelem.

       Písemné násobení jednomístným činitelem pod sebou.      

       Písemné sčítání a odčítání trojmístných čísel.

       Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1000.

       Zaokrouhlování trojmístných čísel. Hodiny. Násobilka.

       UHM str. 33 – 37 - výběr.  PS HM str. 21 - 23.  HP str. 23 - 25.       

PRV – Život na Zemi – opakování.

           Rostliny.

          UHPRV str. 50 – 53, 55. PS str. 42 – 45, 46, 48.

AJ – Procvičování.

TV + VV + PČ + HV

 

Projekt Karlín – pátek 14. 5. 2021

14. 5. 2021 – Národní dům v Karlíně, Český rozhlas – Žofi

 

Týdenní úkoly

Násobení pod sebou. Dělení 10 a 100. 

Procvičování pádových otázek.

Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, V, Z, F. 

 - alespoň deset minut denně. Odkazy jsou níže.

Pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení. Sčítání a odčítání pod sebou. Pracovní listy.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

https://www.pravopisne.cz/2011/11/pravidla-vyjmenovana-slova/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

 

 

Autor/ka
Marcela Bílá
Publikováno
6.5.2021

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.