Čarodějové a čarodějnice zaplnili náměstí

Čarodějové a čarodějnice zaplnili náměstí

Tradice trvající sedmnáct let. Vždy koncem dubna se Lyčkovo náměstí zaplní dětmi v čarodějnických kostýmech, které doprovází jejich rodiče. I letos si tato akce našla desítky, možná i stovky příznivců a vydařilo se i počasí.

Už o čtvrté hodině odpolední se na náměstí začali chystat dobrovolníci z druhého stupně. O hodinu později se pak rozjely soutěže. Děti ze školky i mladší školáci mohli jako obvykle soutěžit třeba v hodu na čarodějnici, skořápkách, čarodějnickém hokeji, souboji, kuželkách nebo závodili skákáním v pytli. A pro každého úspěšného soutěžícího byla připravena sladká odměna.

Celé soutěžní odpoledne obohatila kapela složená mimo jiné ze žáků školy. Navíc se dvěma písničkami vystoupil i školní pěvecký sbor Piánko. Po skončení soutěží moderátoři Mgr. Petr Tichý a Mgr. Lenka Kader Aghová spolu s odbornou porotou složenou z dalších zaměstnanců školy odměnili děti s nejnápaditějšími maskami. Dostaly diplom a keramickou sošku.

Nakonec už zbývalo jen zapálit oheň a postupně se vystřídat v jeho přeskočení. Čarodějnický rej na Lyčkově náměstí pro letošek skončil a všichni si ho užili.

Z akce jsme natočili reportáž pro Zprávičky ČT:D.

Redaktor televizní reportáže: Kryštof Vilgus / Kamera: Boyan Malinov, Václav Zachariáš / Střih reportáže, text článku: Matouš Ettler / Foto: Matouš Ettler, Boyan Malinov

Autor/ka
Kryštof Vilgus, Matouš Ettler
Publikováno
30.4.2018

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.