Zápis na školní rok 2021/2022

Příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v termínu dle školského zákona  v období od 2. května 2021 do 16. května 2021. Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti je možné:

- elektronicky do datové schránky školy: dzmwvnr

- elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: skola@smysluplnaskola.cz

- doporučeným dopisem (s datem nejpozději do 16. května 2021) na adresu školy: Základní a mateřská škola, Lyčkovo náměstí 460/6, 186 00 Praha 8, obálku je vhodné označit " Zápis MŠ 2021/22"

- osobním podáním na recepci ZŠ (pravé vchodové dveře z Lyčkova náměstí) od 8.00-17.00 hodin v pracovních dnech (zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je podstatné doložit oprávnění dítě zastupovat)

Přílohy k zápisu budou tyto dokumenty:

- vyplněná Žádost o přijetí dítěte do MŠ

- kopie Rodného listu dítěte

- vyplněný Evidenční list, včetně potvrzení praktického dětského lékaře o očkování dítěte, případně potvrzení o odkladu očkování dítěte (tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání)

- v případě cizinců kopii dokladu dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti (2. – 16. 5.), ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ( viz. příloha).

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ zaslané ve dnech od 2. 5. – 16. 5. 2021 budou zpracovány a následně zákonný zástupce obdrží informaci o registraci přijaté přihlášky s přiřazeným registračním číslem zapisovaného dítěte.  Při zaslání žádosti bude registrační číslo zasláno na emailovou adresu či datovou schránku zákonného zástupce.

Při osobním podání pouze ve dnech  od 2. 5. – 16. 5., obdrží registrační číslo zákonný zástupce ihned na recepci ZŠ (v pracovních dnech).

Do konce května rozhodne ředitel školy dle přijímacích kritérií (naleznete v příloze) o přijetí či nepřijetí žadatelů. Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny na webu školy pod registračním číslem zapisovaného dítěte.

Kritéria pro přijímání

V případě dalších dotazů se obracejte na ředitele školy Mgr. Jana Kordu e-mail (reditel@smysluplnaskola.cz) či telefonicky (602 286 973)

Děkujeme za součinnost v této výjimečné situaci. Těšíme se na osobní přivítání Vás a Vašich dětí u nás v mateřské škole.Potřebné dokumenty k zápisu:

 

Školní média

Novinky ze školy i okolí. Školní webový magazín Lyčkopis, školní televize Reflegs a školní rádio.